Veelgestelde vragen

Wat is een goed moment om jouw levensverhaal vast te leggen? Het meest logisch lijkt misschien aan het einde ervan omdat je het dan het beste kan overzien. Echter ook als je jong en gezond bent, is het vastleggen van jouw leven heel zinvol. Het is in dat geval een momentopname die jou kan helpen te reflecteren op wie je bent geworden. En op basis daarvan bij te sturen waar nodig. Een levensverhaal hoeft niet het verhaal van een heel leven te zijn, een verhaal van een deel van een leven is net zo waardevol. Juist in een turbulente en onzekere tijd is het goed om kracht te putten uit het weten waarvoor je elke dag je bed uitkomt. Door jouw levensverhaal regelmatig te herlezen, aan te vullen en bij te schaven, houd je jezelf bij de les om te leven zoals jij dat echt wil.

We gaan bewust niet uit van een standaard biografie. Dit wordt namelijk vaak een vrij saaie opsomming van feitjes en gebeurtenissen die weinig zeggen over wat jou als mens karakteriseert. Wij richten ons daarom niet zozeer op WAT je hebt gedaan, maar vooral WAAROM je het hebt gedaan. Wat heeft jou in het leven gedreven, hoe heb je jouw leven ervaren? Natuurlijk is een korte levensbeschrijving wel van belang, maar vooral als context. Niet als hoofdzaak. De focus ligt op hoe jij het leven hebt ingevuld. Niet op alles wat jou is overkomen, wel op hoe je er mee bent omgegaan. Want dat laatste karakteriseert jou het meest. De 10 vragen zijn zo geformuleerd dat zij zo concreet mogelijk naar boven halen wat jij echt belangrijk vond in het leven. Het aantal woorden is beperkt om te borgen dat je focust op wat in jouw leven echt het belangrijkste was. Door schaarste ontstaat waarde.

Waarom gaan jullie uit van een boekje van papier?

Een boekje is tastbaar en daarmee voor velen mooier dan een dezelfde tekst op een website. Het belangrijkste argument is echter dat een boekje meer uitnodigt tot aandachtig lezen. En dat laatste is mijn uitdrukkelijke bedoeling: dat de levensverhalen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Kan ik hulp krijgen met het opschrijven van mijn levensverhaal?

Neem alsjeblieft even contact op via de groene contactbutton op de homepage of via de ‘contact’ link rechtsonder, dan bekijken we wat mogelijk is. Naast individuele begeleiding bestaat in de toekomst ook de mogelijkheid om een workshop bij te wonen waarmee je op weg wordt geholpen.

Waarom kan iemand alleen zijn/haar eigen levensverhaal schrijven?

Misschien wil jij het levensverhaal van iemand anders, bijvoorbeeld je moeder, opschrijven. Dat past echter niet in onze aanpak. Want het is onvermijdelijk dat zo’n verhaal wordt gekleurd door jouw eigen bril. Het wordt (zelfs zonder dat je dat wilt) een beetje jouw verhaal. Niemand weet precies wat er in hoofd en hart van een ander omgaat. Wij vinden daarom dat je alleen je eigen verhaal kan schrijven.

Hoe ga ik om met ongemakkelijke dingen in mijn leven?

Jij bepaalt wat je opschrijft en wat niet. We adviseren je echter om een eerlijk verhaal te schrijven. Dat is namelijk vele malen interessanter dan een gladde Instagram-versie, zowel voor jouzelf als voor anderen. Imperfectie is menselijk, ontroerend en zelfs mooi. Het is echter inderdaad niet gemakkelijk om helemaal eerlijk te zijn. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij zich voor schaamt. Het voelt enorm kwetsbaar om al je kaarten op tafel te leggen. Maar wil je een perfect plaatje van jezelf schetsen (met de kans dat niemand het gelooft) of ben je naast alle hoogtepunten ook eerlijk over je angsten, twijfels, fouten en zwakheden? Ik hoop dat je eerlijk tegen jezelf bent. En als je dat aandurft, kan je jouw verhaal (anoniem) delen met anderen.

Hoe kan ik mijn verhaal aanpassen nadat ik het jou heb opgestuurd?

Zodra de app er is, kan je het daar eenvoudig continu aanpassen. Voorlopig kan je mij een nieuwe aangepaste versie mailen. Belangrijk is wel dat ik eenduidig kan vaststellen dat je mij zelf de nieuwe versie stuurt. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van steeds hetzelfde email adres. Wij passen zelf nooit ingediende verhalen inhoudelijk aan. Verhalen die met andere motieven zijn geschreven dan het nalaten van een eerlijk levensverhaal, kunnen wij wel weigeren. Maar we gaan ervan uit dat dit vrijwel nooit nodig zal zijn.

Wat kost het?

Onze dienstverlening kost in principe niets. We gaan ervanuit dat we de bedrijfskosten kunnen financieren uit bijvoorbeeld inkomsten vanuit workshops, sponsors of verkoop van koffie & thee in de levensbibliotheek. Als het toch niet lukt om de onkosten op deze manier te dekken, moet er misschien een beperkte bijdrage worden gevraagd van deelnemers. Maar dat zal dan alleen voor nieuwe deelnemers gelden, niet van mensen die zich al eerder hebben aangemeld. Waar wel kosten aan verbonden zijn, is aan het drukken van de boekjes. Deze kosten zijn meestal enkele tientjes per stuk (mede afhankelijk van de oplage – die overigens beperkt kan blijven tot 1 exemplaar) en stemmen we uiteraard van tevoren met je af.

Hoe zit het met mijn privacy?

Ik behandel je zoals ik zelf behandeld wil worden. En dat betekent dat ik jouw privacy maximaal bescherm. Als jij anoniem wil blijven, dan blijf je anoniem. Ik deel je levensverhaal op geen enkele andere manier dan waar jij toestemming voor hebt gegeven. Ik gebruik geen cookies, volg je niet op internet en gebruik je persoonsgegevens alleen om met jou te communiceren en de afgesproken dienstverlening uit te voeren.

ik heb een andere vraag!

Neem dan alsjeblieft even contact op via de groene contactbutton op de homepage of via de ‘contact’ link rechtsonder.